De jeugd gaat weer beginnen!

Volleybalvereniging Enervo heeft een samenwerking opgestart met Rugby Club the Pink Panthers in Driebergen. Hiermee kunnen wij onze jeugdleden tot 18 jaar de mogelijkheid bieden om weer te volleyballen en zo binnen de regels weer sociale contacten te leggen.
Wij zullen de vrijdagen vanaf 22 mei 2020 gebruik maken van de strook naast de rugbyvelden.
Zowel jeugdleden als niet leden tot 18jaar kunnen zich aanmelden via de teamapp of via jc@vvenervo.nl. Er wordt dan een voorlopige tijdsindeling gemaakt en gecommuniceerd.
Er worden afhankelijk van het aantal spelers die zich aanmelden 2 of 3 buitennetten geplaatst.
Uiteraard houden we de RIVM-maatregelen in acht. Als volleybalvereniging volgen we de door de NeVoBo geadviseerde richtlijnen hieronder vermeld.

Richtlijnen.

Jeugd tot 12 jaar (CMV-jeugd):

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Ouders die jeugdleden brengen blijven buiten de accommodatie (kiss & ride).
 • Was voor en na afloop je handen en onderarmen met water en zeep.
 • Alleen open voor training onder begeleiding van trainer.
 • Gebruik alleen je eigen spullen zoals handdoek en bidon (thuis vullen).
 • Blijf op je eigen veld en raak het net en de netpalen niet aan.
 • Gebruik alleen ballen die de vereniging beschikbaar stelt en zijn gedesinfecteerd.
 • Aanwezigheid max 10 min vooraf en wacht op de aangewezen plek.
 • Toiletgebouw is gesloten dus ga voor je training naar het toilet.
 • Ga na de eindtijd van je veldhuur of training meteen weer naar huis.
 • Uiteraard gelden ook de algemene coronavoorschriften.

Jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar (A-,B- en C-jeugd):

 • Bovenstaande maatregelen voor jeugd tot 12 gelden ook voor oudere jeugd, met daarbij onderstaande toevoegingen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd het fysiek contact met andere volleyballers en hun spullen.
 • Maximaal 6 sporters en 1 trainer per veld.
 • Blijf continue op je eigen veld.

Praktische zaken:

 • Corona contact personen:
  –      Corona Coördinator: Nadja en Tommy
 • Bij vragen kun je terecht bij een van de Corona Coördinatoren;
 • Trainer ziet per team erop toe dat er aan de richtlijnen voldaan wordt;
 • Clubgebouw en kleedkamers blijven dicht
 • Materiaalhok is alleen toegankelijk voor trainers;
 • Geen toilet mogelijkheden; ga voor je thuis vertrekt thuis naar het toilet
 • EHBO en AED zijn bereikbaar.
 • Geen ouders op het sport terrein
 • Communicatie via Kiss & Ride systeem verderop;
 • Teammanagers zijn wel toegelaten tijdens de training.
 • Voor water tijdens de training eigen bidon meenemen, er wordt niet gedeeld.
 • Ballen en netten worden na iedere training gereinigd met water en zeep.
 • Ziekteverschijnselen? Blijf THUIS! Trainers sturen bij enige twijfel spelers naar huis

Kiss en Ride

 • We creëren ruim tijd tussen de trainingsmomenten, ivm eventueel halen en brengen van jeugdspelers.
 • Kinderen die met de auto worden gebracht, komen zelfstandig vanuit de auto naar de club en vanaf de club zelfstandig naar de auto;
 • Ouders blijven bij afzetten en ophalen van kinderen in de auto;
 • Kom zo veel mogelijk met eigen vervoer;
 • Kinderen die met de fiets worden gebracht, worden (zo nodig) door ouders begeleid tot uiterlijk 25 meter van het hek, aangegeven met strepen en/of hoedjes;
 • Ouders keren daar direct om en blijven niet ‘hangen’;
 • Kinderen die met de fiets worden gehaald, worden door ouders opgehaald op een minimale afstand van 25 meter van het hek. Zo blijft de doorgang vrij en zijn er geen opstoppingen. Ouders zorgen zelf voor een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • Samen fietsen met één ouder wordt aangemoedigd om de verkeersdruk en drukte van volwassenen te minimaliseren;
 • Kom je zelfstandig op de fiets, houd je te allen tijde een onderlinge afstand van 1,5 meter;
 • Bij aankomst wordt direct de fiets gestald en loop je door naar het veld waar je training hebt;
 • Fiets je samen, zorg je dat je gelijktijdig de fiets pakt en weg fietst. Er wordt niet voor of buiten het hek met de fiets op elkaar gewacht; we houden de doorgang vrij.

Trainingsmomenten:

 • Op aangegeven momenten kunnen spelers trainen onder begeleiding van trainers. Indeling wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Bij vragen neem contact op met de Corona Coördinatoren:

E-mail: jc@vvenervo.nl

Tot slot:

Wij zijn verheugd dat we als vereniging weer aan de slag kunnen en hebben begrip dat ieder lid/trainer zijn eigen afweging maakt over het wel dan niet deelnemen aan de aangeboden buitentrainingen.
Onze grote dank gaat uit naar de Rugbyvereniging die door het uitlenen van hun accommodatie dit voor ons mogelijk maakt.

Leave a Comment