Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging. Bij opzeggingen na 1 Juni kunnen er nog kosten in rekening gebracht worden.

Het contact kan gelegd worden via het contactformulier op de website.