Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging. Bij opzeggingen na 15 Juni worden kosten (35 euro) in rekening gebracht omdat op dat moment de inschrijving bij de bond niet meer terug te draaien is en het bondsgeld in rekening gebracht is bij de vereniging.

Opzeggen kan alleen(!) door een email te sturen naar de ledenadministratie:

ledenadministratie@vvenervo.nl