Teams

In dit menu kan je alle teams van Enervo terugvinden. Dat zijn natuurlijk zowel de competitiespelende senioren als de jeugd, de minies en de recreanten teams. Per team is er een foto met de namen van de spelers plus trainingstijden, trainers en contactpersonen.
Ook kan je naar de wedstrijdverslagen van het team en de nieuwsberichten van het team (als die er zijn natuurijk).
Ook is er link naar de wedstrijdgegevens (Nevobo) indien dat mogelijk is.