Vertrouwenspersoon

Zo gaan we bij Enervo met elkaar om …

over gedragsregels en vertrouwenspersonen

Bij vv Enervo kun je op een plezierige en veilige manier volleyballen.

Het is bij Enervo de gewoonte om dat op een respectvolle manier doen.

Toch kan zich ook bij vv Enervo ongewenst gedrag voordoen, gedrag dat plezier in het volleyballen in de weg staat en waaronder jij of iemand anders in je omgeving te lijden heeft. Dat gedrag is grensoverschrijdend en dat willen we niet. Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en fysiek geweld staan we niet toe.

Om ongewenst gedrag te kunnen benoemen zijn voor vv Enervo gedragsregels beschreven.

Voor ongewenst gedrag is geen plaats binnen onze vereniging.
Het bestuur van vv Enervo vindt het belangrijk dat er binnen de club mensen zijn bij wie (ouders van) de leden en vrijwilligers in alle vertrouwelijkheid terecht kunnen als zij met ongewenst gedrag te maken krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten om twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Wij hebben Conny Naafs en Henk Hummel bereid gevonden om deze functie op zich te nemen.

Daarnaast vragen we van trainers een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wanneer neem je contact op?
Als je bij vv Enervo met ongewenst gedrag te maken krijgt en je niet weet hoe je dat moet oplossen dan geldt als regel dat je daarover gaat praten met je trainer of coach en in het geval van jeugdleden met ouders. Maar het kan zijn dat dat te moeilijk of te lastig wordt gevonden, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je zeurt of overdrijft of omdat je jezelf een verklikker voelt. In dat geval kun je altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.

Je kunt er zeker van zijn dat alles wat je bespreekt met de vertrouwenscontactpersoon tussen jullie blijft.

De vertrouwenspersonen van Enervo zijn Conny Naafs en Henk Hummel.

Hoe neem je contact op?

Conny is te bereiken via 06 1398 7501 of: cnaafs@hotmail.com ;

met Henk kom je in contact via 06 5336 8169 of: hhummel533@hetnet.nl

Als jij ze belt of mailt, nemen zij zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Het protocol vertrouwenspersonen vind je hier.


Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
Om te beginnen luistert de vertrouwenscontactpersoon goed naar jouw verhaal.
Als er vragen zijn, bespreekt de vertrouwenscontactpersoon die met jou.
De vertrouwenscontactpersoon gaat samen met jou na op welke manier het probleem het beste aangepakt kan worden en geeft jou adviezen over welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Voor alle duidelijkheid: er worden geen verdere stappen gezet zonder jouw toestemming.
Tenslotte kan de vertrouwenscontactpersoon bemiddelen bij vervolgstappen binnen de vereniging.
Het moet duidelijk zijn dat de vertrouwenscontactpersoon een eerste en vooral veilig aanspreekpunt voor jou is.


Wij hopen dat met de invoering van de functie van vertrouwenscontactpersoon een bijdrage wordt geleverd aan een nog veiliger en sportiever sportklimaat binnen vv Enervo.

namens het bestuur van vv Enervo,

Anders Vink

(voorzitter)